Ikonik NRE (FSP 18)

M Abd Latif et al

RM80/USD48

104 pp

2017

ISBN: 978-967-0622-97-2

 

Buku ini memaparkan aktiviti penyelidikan dan proses pembinaan ikon berasaskan kayu. Ilustrasi dan teks untuk setiap proses pembuatan dapat membantu pembaca memahami kaedah pembuatan ikon kayu berukir secara lebih jelas. Seni ukiran Melayu tradisi diterapkan dalam pembuatan ikon ini bagi mempertabatkan seni warisan bangsa. Kayu chengal (Neobalanocarpus heimii) merupakan komponen utama dalam binaan ikon ini yang diukir bermotifkan pokok sepang (Caeselpiana sappan) dan daun chengal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail: FRIM_Publications@frim.gov.my