Statistik Capaian/Penggunaan Bagi Tahun 2024

Sistem Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Statistik Capaian/Penggunaan Sistem Dalaman Bagi Tahun 2024

Sistem Tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
audit 2024 261 141 116 93 611 410 143
borang 2024 573 439 426 372 608 464 239
Client 2024 7 2 6 8 8 4 3
EC 2024 198 206 392 134 174 76 32
FRIENDS 2024 19 7 10 7 6 8 3
iso 2024 212 191 157 215 576 214 104
kuarters 2024 71 60 73 37 63 38 20
latihan 2024 965 704 541 494 884 754 427
Modul Silp Gaji 2024 3149 2865 2070 1529 1946 2377 605
peperiksaan 2024 26 11 14 15 25 8 5
pinjaman 2024 1
pwr 2024 975 781 705 726 877 773 398
Sistem Adunet 2024 619 576 510 477 729 521 241
Sistem Buku Telefon 2024 1
Sistem eCuti 2024 712 429 486 440 439 396 144
Sistem Kehadiran 2024 1029 825 982 916 954 710 398
Sistem Pendahuluan Diri 2024 369 444 378 324 664 519 383
Sistem Permohonan Jawatan Online 2024 1371 700 1167 15627 9204 1283 446
Sistem Tuntutan Lebih Masa 2024 879 752 790 710 1202 886 625
Sistem Tuntutan Perjalanan 2024 1594 1683 2089 1440 2134 2187 1298
TSONAMI 2024 6 3 1 2 5 6
upah 2024 21 21 20 15 30 20 24