BORANG PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI

INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM)
A. MAKLUMAT PERIBADI
Maklum balas dari pihak FRIM akan menggunakan alamat emel yang dinyatakan di atas.
B. MAKLUMAT PENGAJIAN
MULA TAMAT
C. PENGESAHAN ELAUN
Saya FAHAM DAN BERSETUJU bahawa tiada elaun Latihan Industri akan diberikan oleh FRIM sepanjang menjalani latihan industri di sini:
Saya tidak akan menuntut elaun Latihan Industri
Sila klik untuk urusan seterusnya