Anugerah dan Pengiktirafan FRIM 2012-2014 (FSP 6)

20160229093731_001.jpg

 

Edited B Praveena, NM Nik Zanariah & M Abd Latif

 

Not for sale

124 pp

2015

ISBN 978-967-0622-37-8

 

 

 

Buku Anugerah dan Pengiktirafan 2012-2014, Jejak Kegemilangan, meniti 30 tahun memaparkan tentang pelbagai anugerah dan pengiktirafan baik yang diterima oleh FRIM sebagai sebuah institusi mahupun oleh para penjawat awamnya daripada pelbagai organisasi di dalam dan di luar Negara sejak 2014 hingga 2014. Turut di paparkan ialah anugerah penerbitan FRIM pelbagai kategori yang diberikan kepada penjawat awamnya. Buku ini merupakan kesinambungan kepada buku edisi pertama yang idterbitkan pada 2011, iaitu Anugerah dan Pengiktirafan FRIM 19852011,

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail: FRIM_Publications@frim.gov.my