CANTIKNYA ROTAN (FSP 53)

Hamdan Husain, Muhammad Syamil Kamarulzaman & Nordahlia Abdullah Siam

 

RM132/USD80

144 pp

2021

ISBN 978-967-2810-07-0

 

https://info.frim.gov.my/infocenter/booksonline/bookimage/FSP53_CANTIKNYA%20ROTAN.jpg

Buku Cantinya Rotan ini berkongsi maklumat umum status industri di Malaysia, sifat anatomi dan teknik pemprosesan rotan secara amnya. Buku ini turut mengetengahkan produk rotan yang unik serta ilustrasi teknik anyaman hasil tangan pengusaha-pengusaha yang mahir.

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail: FRIM_Publications@frim.gov.my