PERPUSTAKAAN FRIM: GEDUNG ILMU KHAZANAH WARISAN NEGARA (FSP 51)

M Noor Atizza, AS Ida Suraini, KA Sarifah & NM Nik Zanariah

 

RM100/USD60

124 pp

2021

ISBN 978-967-2149-82-8

 

Buku Perpustakaan FRIM: Gedung Ilmu Khazanah Warisan Negara diterbitkan bagi mendokumentasikan maklumat berkaitan Perpustakaan FRIM dari sudut sejarah, peranan hingga kepada sumbangannya kepada FRIM dan masyakarat. Kandungan buku ini dinyatakan dengan fakta serta menggunakan bahasa yang mudah dan gambar persekitaran Perpustakaan FRIM yang menarik menjadikan bahan rujukan ini berguna kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk pelajar institusi pengajian tinggi dan juga orang awam.

 

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail: FRIM_Publications@frim.gov.my