PROSIDING SIMPOSIUM KEBANGSAAN TRANSFORMASI PENGURUSAN BAHAN RUJUKAN WARISAN NEGARA 2019 (FP 18)

Editors: Sarifah Kunju Ahmad, Nik Zanariah Nik Mahmood, Noor Atizza Hj. Mansor & Ida Suraini Abd. Shukor

 

RM0/USD0 (Not for sale)

79 pp

2021

ISSN 978-967-2149-79-8

 

Prosiding Simposium Kebangsaan Transformasi Pengurusan Bahan Rujukan Warisan Negara 2019 ini diterbitkan sebagai tatapan ilmiah untuk semua peringkat pembaca bagi memenuhi keperluan bahan rujukan dan bacaan berkaitan aktiviti memupuk dan menyemarakkan budaya kreatif dan inovatif dalam pengurusan bahan rujukan.