Tokoh dan Jejak Pewaris Generasi FRIM

Editor: Nik Zanariah NM & Abd Latif M

IMG_0232

Order Code: TOKOH

332pp

2012

 

Please enquire within for your free copy (while stocks last)/Sila hubungi Cawangan Penerbitan untuk naskhah percuma anda (selagi stok masih ada)

 

Buku ini mewajahkan citra FRIM sebagai sebuah institusi penyelidikan perhutanan tropika yang terunggul dengan aset hidup yang begitu berharga, iaitu warga kerjanya yang terdiri daripada pelbagai peringkat jawatan.