PENYEDIAAN STOK TANAMAN—UNTUK TUMBUHAN DARAT DAN AKUATIK DI LEMBANGAN TASIK CHINI (Code: STOK TANAMAN)

K Abd Rahman et al

RM50/USD30

122 pp

2016

ISBN 978-967-0622-76-7

Buku ini menerangkan kaedah dan kepentingan penyelidikan stok tanaman secara sistematik menerusi projek pembangunan dan penyelidikan yang dijalankan secara bersepadu di Lembangan Tasik Chini. Diharap penerbitan buku ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam meningkatkan aktiviti-aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan spesies asal khususnya di Lembangan Tasik Chini berserta juga sesuai bagi kawasan-kawasan yang mempunyai ekosistem yang seumpamanya.