PROFIL SOSIOEKONOMIPENGAMAL PERUBATAN TRADISIONAL MELAYU DI SEMENANJUNG MALAYSIA

 

Authors: B Intan Nurulhani et al.

Order code: Sosioekonomi-Pengamal Perubatan

RM50/USD30

92 pp

2016

ISBN 978-967-0622-73-6

 

 

Profil SosioekonomiPengamal Perubatan Tradisional Melayu di Semenanjung Malaysia memaparkan profil sosioekonomi pengamal perubatan tradisional Melayu terpilih hasil daripada projekPendokumentasian Secara Komprehensif Pengetahuan Tradisi Melayu Berkaitan Tumbuhan Ubatan di Semenanjung Malaysia” yang dijalankan pada tempoh 2013–2015. Seramai 355 orang pengamal telah terlibat dalam temu bual mendalam berasaskan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.