PROFIL SOSIOEKONOMI ORANG ASLI PESISIR PANTAI DALAM PENDOKUMENTASIAN TUMBUHAN UBATAN

B Intan Nurulhani, MN Madihah, N Amizan, M Badariah, J Fadzureena & BA Amelia

 

Kod: SOSIOEKONOMI.3

RM60/USD36 (Tidak termasuk pos)

90 pp

2019

ISBN 978-967-2149-48-4

 

Buku ini merupakan satu daripada output Projek Pendokumentasian Pengetahuan Tradisi berkaitan Tumbuhan Ubatan Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Buku ini memfokuskan pada tiga suku kaum pesisir pantai iaitu Mah Meri, Orang Kuala dan Orang Seletar yang terlibat dalam projek pada 20162017. Segala maklumat yang terdapat dalam buku ini merupakan input penting yang boleh diguna pakai oleh penggubal polisi, penyelidik dan pemegang taruh berkepentingan dalam usaha berterusan bagi meningkatkan taraf hidup Orang Asli