Profil Sosioekonomi Orang Asli Dalam Pendokumentasian Tumbuhan Ubatan

Y. Norsyakila, B. Intan Nurulhani, H.F. Lim, H. Norini, N. Mik Musaadah, A.L. Tan, Z. Nurul Husna, J. Fadzureena & M. Mastura

 

Kod: SOSIOEKONOMI.2

RM130/USD78 (Tidak termasuk pos)

286pp

2016

ISBN 978-967-0622-71-2

 

Buku ini merupakan sebahagian daripada hasil kajian pendokumentasian tumbuhan ubatan dan beraroma dalam kalangan Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Dalam proses pendokumentasian pengetahuan tradisi berkaitan biodiversiti, survei sosioekonomi telah dilaksanakan di 14 petempatan yang melibatkan 15 suku kaum Orang Asli iaitu Semelai, Jahai, Temiar, Semai, Temuan, Jahut, Jakun, Bateq, Orang Kanaq, Semoq Beri, Che Wong, Lanoh, Mendriq, Kintak dan Kensiu dalam tempoh 2008-2014. Semua maklumat yang dikumpulkan ini merupakan input penting bagi pihak kerajaan dalam menggubal polisi dan dasar pembangunan negara di samping usaha mengadakan program pembangunan yang lebih gigih dalam meningkatkan taraf hidup Orang Asli.

 

 

 

 

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail:  FRIM_Publications@frim.gov.my