SEDEKAD MEMARTABATKAN PENGETAHUAN TRADISI TUMBUHAN UBATAN

Norini Haron, Nik Zanariah Nik Mahmood & Abd. Latif Mohmod

 

Kod: SEDEKAD

RM155/93USD (Tidak termasuk pos)

323pp

2019

ISBN 978-967-2149-50-7

 

Penerbitan ini dihasilkan bagi berkongsi pengalaman FRIM memartabatkan Pengetahuan Tradisi (TK) tumbuhan ubatan yang telah dijalankan lebih sedekad lalu bagi projek TK Orang Asli (2007 hingga kini) dan lebih enam tahun bagi projek TK Melayu (2013-April 2019). Usaha mendokumentasikan TK Orang Asli dan TK Melayu menjurus kepada pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan ubatan, disamping mengelakkan biopiracy, salah guna dan salah laku serta akses dan perkongsian faedah secara adil dan saksama sebagaimana dituntut dibawah Konvensyen Kepelbagaian Biologi (CDB) dan Protokol Nagoya. Penerbitan ini berasaskan data primer daripada kedua-dua projek bakal menjadi rujukan berautoritatif bagi pemegang taruh yang berkepentingan.

 

 

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail:  FRIM_Publications@frim.gov.my