Peta dan Panduan FRIM (Peta)

Norain MA & Liza I

 

RM30/USD18

78 pp

2020

ISBN 978-967-2149-78-1

 

 

PETA DAN PANDUAN_OTHERS

Buku ini dihasilkan bagi menggalakkan pembaca menghayati serta menjiwai keunikan alam semula jadi di FRIM. Melalui buku ini, pembaca dapat mengetahui lokasi-lokasi di FRIM yang pernah dirakam dalam pelbagai media seperti klip video lagu iklan dan filem. Selain itu, pembaca juga dapat mengetahui mengenai pelbagai pengiktirafan yang didokumenkan dalam Malaysia Book of Records

 

 

 

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail:  FRIM_Publications@frim.gov.my