BUKU PANDUAN PERPUSTAKAAN FRIM)

 

Noor Atizza Mansor, Norain Mohd Arif & Nik Zanariah Nik Mahmood

 

Code: PERPUSTAKAAN

RM0/USD0 (Tidak dijual)

80 pp

2021

ISBN 978-967-2149-97-2

 

Buku Panduan Perpustakaan FRIM diterbitkan sebagai satu bahan rujukan umum berkaitan sistem penyampaian perkhidmatan berkesan di Perpustakaan FRIM untuk memastikan perkhidmatan yang ditawarkan sentiasa relevan bagi memenuhi kehendak pengguna

 

 

 

 

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail:  FRIM_Publications@frim.gov.my