Legasi Waris Rimba

Mastura Mohtar & Noraini Haron

 

Kod: Legasi

RM80/48USD

134 pp

2018

ISBN 978-967-214-914-9

 

Legasi Waris Rimba berkongsi secebis kearifan nenek moyang yang menyantuni alam sekitar untuk meneruskan kelestarian hidup. Kegunaan 88 spesies tumbuhan dalam segenap aspek kehidupan pelbagai etnik orang asli Semenanjung Malaysia diketengahkan dalam buku ini. Selain menyemai kebanggaan terhadap kebijaksanaan generasi terdahulu, Legasi Waris Rimba dapat menjadi dokumen rujukan penting untuk generasi milenium selaku pewaris legasi kearifan yang terkumpul merentas masa.

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail:  FRIM_Publications@frim.gov.my