Khazanah Perubatan Melayu: Tumbuhan Ubatan Jilid 3

Editor: Nik Musa’adah Mustapha et.al

 

RM150/USD90

530pp

2019

ISBN 978-967-2149-40-8

 

Buku Khazanah Perubatan Melayu: Tumbuhana Ubatan Jilid 3 ini diterbitkan hasil daripada penemuanPendokumentasian Secara Komprehensif Pengetahuan Tradisi Melayu berkaitan Tumbuhan Ubatan di Semenanjung Malaysia”. Buku ini mendokumentasikan 120 spesies tumbuhan yang digunakan oleh pengamal perubatan tradisional Melayu di seluruh Semenanjung Malaysia iaitu tambahan kepada Jilid 1 dan Jilid 2 yang telah menghimpunkan 345 spesies. Maklumat yang dipaparkan dalam buku ini merupakan data primer yang diperoleh melalui temu bual dengan 355 orang pengamal di seluruh Semenanjung Malaysia.

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail:  FRIM_Publications@frim.gov.my