Kajian Sosio-Ekonomi Penanaman Tembakau di Kawasan Tanah Liat di Kedah, Perlis dan Kelantan

(Order Code KSE-02-06)

Ahmad Fauzi Puasa et al.

RM32/USD24     

139 pp.                

2006

ISBN 983-2181-71-2

 

 

 

Buku ini memperihalkan status profil pengusaha

tanaman tembakau dan kos pengeluaran tembakau

di kawasan tanah liat.

 

 

 

 

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail: norhara@frim.gov.my