KHAZANAH PERUBATAN MELAYU TUMBUHAN UBATAN JILID 1 (KHAZANAH JILID 1) Cetak Semula

Nik Musa′adah Mustapha et al.

RM200/USD120

520 pp

2017

ISBN: 978-967-0622-89-7

KHAZANAH PERUBATAN MELAYU TUMBUHAN UBATAN JILID 2 (KHAZANAH JILID 2) Cetak semula

Nik Musa′adah Mustapha et al.

RM100/USD120

594 pp

2017

ISBN: 978-967-0622-96-5

 

 

Buku Khazanah Perubatan Melayu: Tumbuhan Ubatan Jilid 1 dan 2 merupakan satu daripada lapan penerbitan yang diterbitkan hasil daripada penemuan di bawah projekPendokumentasian Secara Komprehensif Pengetahuan Tradisi Melayu Berkaitan Tumbuhan Ubatan di Semenanjung Malaysia”. Buku-buku ini merupakan masing-masing kompilasi penggunaan 220 dan 125 spesies tumbuhan ubatan yang digunakan oleh pengamal perubatan tradisional Melayu.