LAPORAN JAWATANKUASA TEKNIKAL MENGENAI PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D): Program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara bagi tahun 2009

http://info.frim.gov.my/cfdocs/infocenter/booksonline/bookimage/JKBAKAU093.jpg

H Aminah & M Azian (Editor)

Order Code: JKBAKAU09

49 pp

2009

Sila hubungi Cawangan Penerbitan untuk naskhah percuma anda/Please enquire within for your free copy

 

Jawatankuasa Teknikal Mengenai Penyelidikan dan Pembangunan Program Penanaman Pokok Bakau dan Spesies-spesies yang Sesuai di Pesisiran Pantai Negara (JTR&D) memberi tumpuan kepada empat komponen utama yang berkaitan dengan penanaman, tujuh projek lain yang berkaitan dengan hutan bakau dan satu projek penerbitan buku panduan penanaman oleh komuniti tempatan yang dilaksanakan oleh Wetlands International Malaysia. Selain daripada itu, dua projek baru juga telah diluluskan oleh Jawatankuasa Penilai Institut (JPI), Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) iaitu projek yang bertajuk “Drying of bakau poles for higher value-added applications” dan “Product development from bakau poles”. Laporan ini memaklumkan tentang kemajuan pelaksanaan projek di bawah jawatankuasa ini dari tempoh Januari hingga Disember 2009.