INVENTORI TUMBUHAN UBATAN: PANDUAN DAN APLIKASI

 

Editor: Wan Mohd Shukri Wan Ahmad, Nik Zanariah Nik Mahmood & Norini Haron

 

Kod: INVENTORI TUMBUHAN

RM50/USD30 (Tidak termasuk pos)

103pp

2021

ISBN 978-967-2149-90-3

 

https://info.frim.gov.my/infocenter/booksonline/bookimage/Inventori%20tumbuhan%20ubatan_others2.jpg

Buku ini merupakan satu daripada output projek yang memfokuskan kepada kaedah dan aplikasi pelaksanaan inventori tumbuhan ubatan dalam hutan simpan kekal, di samping berkongsi mengenai kaedah yang diguna pakai bagi membaik biak tumbuhan menerusi kajian pembiakan tampang dan kultur tisu. Segala panduan dan aplikasi yang terdapat dalam buku ini merupakan satu pakej lengkap dalam kajian perhutanan yang boleh diguna pakai oleh pelajar, penyelidik serta pemegang taruh berkepentingan dalam usaha menyebarluaskan kepentingan penyelidikan.

 

 

 

 

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail:  FRIM_Publications@frim.gov.my