Garis Panduan Teknik Inovatif Penanaman Bakau di Pesisiran Pantai Berisiko Tinggi

OUT OF PRINT

 

http://info.frim.gov.my/cfdocs/infocenter/booksonline/bookimage/mangrove7.jpg

Raja Barizan RS et al.

Order Code: BAKAU

Free upon request

63 pp

2010

ISBN 978-967-5221-25-5

 

Maklumat yang dimuatkan dalam buku ini merupakan hasil penyelidikan yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) selama lebih tiga tahun. Panduan ini dapat diguna untuk merancang dan melaksanakan kerja-kerja penanaman bakau ke arah pemulihan dan pemuliharaan ekosistem hutan pesisiran pantai di negara ini.

 

Sila hubungi Cawangan Penerbitan untuk mendapatkan naskhah percuma.