Khazanah Warisan Alam Semula Jadi: Koleksi Produk & Artifak FRIM

M Noor Atizza et al.

Order Code: ARTIFAK

RM220/USD132

125pp

2014

ISBN 978-967-5221-97-2

 

Buku ini ialah rujukan umum tentang produk dan artifak yang diperbuat daripada bahan dan khazanah sumber semula jadi yang terdapat di negara ini. Semua produk dan artifak merupakan bahan koleksi yang ditempatkan di Muzium dan Galeri FRIM yang dikumpul semenjak tahun 1970-an.

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7490/7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail: FRIM_Publications@frim.gov.my