Ekosistem Hutan dan Al-Quran

(Out of print)

K Mohd Arip et al.

Order Code: AL-Q

RM60/USD36

2015

ISBN 978-967-0622-30-9

 

AL-Q

Buku ini menghuraikan ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan fenomena yang terdapat dalam hutan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahawa apa yang dijelaskan oleh al-Quran berkaitan dengan sesuatu fenomena alam itu tepat seperti yang ditemui oleh para pengkaji apabila mereka membuat penyelidikan berkaitan dengan perkara tersebut.

 

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7490/7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail: FRIM_Publications@frim.gov.my