Penghasilan Bahan Tanaman Meranti Tembaga (Shorea leprosula)

Aminah Hamzah et al.

OUT OF PRINT/HABIS STOK

 

Order Code FTIHB 35

RM45/USD34 (tidak termasuk pos)

ISBN: 983-2181-67-4

2006

 

Penghasilan bahan tanaman meranti tembaga ini diterbitkan bertujuan untuk memberi garis panduan yang betul dalam penyediaan bahan tanaman dari peringkat fenologi, pengutipan, penyimpanan dan pemprosesan biji benih. Juga cara pengutipan dan penyimpanan anak benih liar. Sebagai tambahan kepada kaedah yang biasa digunakan, pembiakan tampang daripada keratan batang muda dan kultur tisu juga diterangkan. Ini untuk memastikan bekalan bahan tanaman yang berterusan untuk perladangan hutan dapat diadakan sebagaimana yang diperlukan. Seterusnya, maklumat mengenai teknik tapak semaian daripada proses penyemaian biji benih, penyediaan media tabung, penabungan anak pokok, penjagaan di batas ubah dan proses penyesuaian sebelum ditanam ke lapangan juga diperincikan.

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076