Garis Panduan Perladangan Buluh di Malaysia

OUT OF PRINT/HABIS STOK

Abstract:

Garis panduan perladangan buluh ini diharap dapat memberikan maklumat dan panduan yang diperlukan dari peringkat penubuhan, pengurusan sehinggalah pemungutan hasil buluh secara terancang. Penubuhan ladang buluh amat penting agar sumber bekalan buluh keperluan industri dapat dipenuhi secara berterusan dan berkualiti. Maklumat yang ada juga menunjukkan bahawa perladangan buluh secara komersial boleh memberi pulangan yang menarik untuk diusahakan.  

 

Code                  : FTIHB33

Authors             : Abd. Razak Othman & Jamaludin Hj. Malek

Price                   : RM 15/USD 11 (postage not included)

No. of Pg            : 23 pp

Yr of Publication : 2003

 ISBN                   :983-2181-50-X