Panduan Ikatan Sendi Perabot Rotan (FTIHB 13)

Hamdan Husain et al.

ABSTRACT

Buku ini memperihalkan kajian ke atas pengiraan kos yang diperlukan untuk menghasilkan satu ikatan perabot rotan. Ia juga mengandungi tunjuk ajar cara mengikat pelbagai corak ikatan dan sendi, kawalan mutu ikatan dan aspek kekuatan dan kekakuan sendi perabot rotan.  

 

Code : FTIHB 13

Price : RM 10 / USD 10

No. of Pg.: 51 pp

Year : 1997

ISBN: 983-9592-71-8