SeMSAT (Selective Management System Analytical Tools)

(Perisian dan Panduan Pengguna )

OUT OF PRINT/HABIS STOK

 

 

Ismail Haron et al.

 

 

Abstract

 

Buku ini mengandungi perisian yang telah memenangi Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam Tahun 1996. Ia mengandungi panduan penganalisisan data bancian yang terlibat dalam urutan operasi di bawah sistem Tebangan Memilih melalui perisian SeMSAT yang mudah digunakan, senang diubahsuai, dapat membekalkan maklumat-maklumat yang tepat, cepat dan terkini serta menjimatkan masa, tenaga kerja dan kos penganalisisan serta pemprosesan data inventori hutan.

 

Code: FTIHB 2

Price : RM 25 / USD 19 (postage not included)

Page : 109 pp

Year : 1995

ISSN : 0127-9793