Click to enlarge

Ekologi, populasi dan Pengurusan Anai-anai Perosak Pokok Ru di Pesisiran Pantai Semenanjung Malaysia (FTIHB 47)

Su Ping Ong & Ahmad Said Sajap

BUKAN UNTUK JUALAN/NOT FOR SALE

73 pp

2018

ISBN 978-967-2149-06-4

 

Pokok Ru memainkan peranan penting dalam pesisiran pantai, namun status serangga perosak dan penyakit kurang diketahui. Maklumat telah diperoleh melalui kajian anai-anai di kawasan persisiran pantai di Semenanjung Malaysia. Ekologi spesis anai-anai yang dijumpai dibincangkan secara terperinci berserta dengan gambar-gambar. Buku ini turut meliputi cara-cara mengenali serangan dan kaedah pengurusan anai-anai perosak Coptotermes gestroi. Teknik pengumpanan yang digunakan adalah yang julung kali diaplikasikan pada pokok-pokok hidup di pesisiran pantai. Buku ini menyasarkan mereka yang bekerja dalam bidang perhutanan dan terlibat dalam penjagaan dan pemantauan kesihatan pokok.