FTIHB43

Penyakit, perosak dan Gangguan Pokok Karas (Aquilaria)

A Mohd Farid et al.

 

Order Code: FTIHB43

RM30/USD18 (tidak termasuk pos)

2015

ISBN: 978-967-0622-48-4

66 pp

 

Pokok karas (Aquilaria) merupakan bahan tanaman yang popular kerana kebolehan pokok ini menghasilkan gaharu yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Buku ini memuatkan maklumat tentang penyakit, perosak dan gangguan pokok karas yang diperoleh daripada penyelidikan yang dijalankan. Lapan jenis penyakit, sembilan jenis perosak dan enam faktor persekitaran yang mengganggu pertumbuhan pokok karas dihuraikan secara terperinci. Gambar dan kaedah kawalan turut diberikan.

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail: FRIM_Publications@frim.gov.my