http://info.frim.gov.my/cfdocs/infocenter/booksonline/bookimage/FTIHB42%20copy.jpg

Penghasilan Daun Teh Misai Kucing Berkualiti Tinggi

I Hada Masayu et al.

 

Order Code: FTIHB42

RM15.00/USD9.00 (tidak termasuk pos)

2012

ISBN: 978-967-5221-70-5

19 pp

 

Buku ini memuatkan panduan bagi penghasilan daun teh misai kucing berkualiti tinggi. Pendekatan mudah yang diaplikasikan ialah melalui empat aspek utama iaitu penanaman, penanda kualiti, pengeringan dan kos produk berasaskan misai kucing sebagai panduan.

 

 

Enquiries:

Publications Branch, FRIM

Tel: 603 6279 7491

Fax: 603 6273 1076

E-mail: FRIM_Publications@frim.gov.my