Perladangan Sentang: Mengatasi Masalah Silvikultur dan Perosak (FTI 67)

Maziah Zakaria et al.

RM24/USD18

17 pp

2001

ISBN 983-2181-194

Sentang merupakan salah satu spesies pokok hutan yang berpotensi untuk ditanam secara komersial secara ladang hutan. Aspek yang ditekankan dalam buku ini ialah kesesuaian jenis tanah dan topografi, pemilihan baka anak benih, penyediaan kawasan dan penanaman serta dan pengurusan ladang.