Perbandingan Keberkesanan Rawatan Secara Rendaman dan Tekanan Gantian Cecair Terhadap Buluh Menggunakan Boron (FTI 55)

Mohd. Tamizi Mustafa et al.

RM3/USD3

4 pp

1996

Kajian telah dibuat ke atas buluh sematan dan buluh betung berumur dua dan empat tahun yang dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pangkal, tengah dan hujung. Kadar serapan boron ke dalam buluh diambil kira berdasarkan serapan larutan dan ketahanan terhadap serangan serangga.