Kotak Cenderamata Sebagai Perusahaan KecilóKajian Masa dan Pemerosesan (FTI 24)

Hilmi Mat Tahir et al.

RM3/USD3

4 pp

1991

Laporan ini memperihalkan langkah yang terlibat dalam penghasilan kotak cenderamata. Masa dan kos pengeluaran diberikan.

OUT OF PRINT/HABIS STOK