AKTIVITI PENERBITAN DI FRIM: SATU PERSPEKTIF SEJARAH (FR99)

Ho YF

 

RM5/USD5

22 pp

2013

ISSN 0128-9640

 

Buku ini membutirkan perkembangan dan pembangunan aktiviti penerbitan di FRIM dari tahun 1985 hingga 2013. Aktiviti penerbitan yang signifikan pada zaman pra-FRIM juga diselitkan dalam buku ini apabila terdapat maklumat.