LAPORAN KAJI SELIDIK TANAH STESEN PENYELIDIKAN FRIM (SPF) SELANDAR, MELAKA (FR97)

WC Suhaimi et al.

 

RM6/USD6

22 pp

2012

ISSN 0128-9640

 

Buku ini mengandungi peta tanah lengkap di Stesyen Penyelidikan FRIM Selandar, Melaka. Analisis kesesuaian tanah termasuk ciri-ciri fizikal serta tahap kesuburan dimurnikan dengan topografi kawasan, memberikan maklumat yang agak lengkap sebagai panduan untuk penubuhan dirian pokok.