PERUBAHAN HUTAN PAYA LAUT DI NEGERI PERAK, JOHOR DAN PAHANG (FR95)

M Khairul Azwan et al.

 

RM6/USD6

21 pp

2011

ISSN 0128-9640

 

Kajian perubahan hutan paya laut di negeri Perak, Johor dan Pahang merupakan satu inisiatif untuk mengenal pasti jumlah hutan paya laut yang masih terpelihara di Semenanjung Malaysia. Buku ini ialah satu dokumentasi berinformasi yang diharap dapat digunakan bagi tujuan pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem ini pada masa hadapan.