MASALAH SOSIO-EKONOMI PENANAMAN BAKAU DAN RU DI SEMENANJUNG MALAYSIA (FR94)

HF Lim et al.

 

RM9/USD9

59 pp

2011

ISSN 0128-9640

 

Penanaman pokok bakau/ru di kawasan pesisiran pantai di Semenanjung Malaysia telah membawa kepada masalah sosio-ekonomi seperti vandalisme, gangguan ternakan, kerosakan pokok dan pencerobohan. Oleh itu, kegiatan penanaman bakau/ru pada masa hadapan haruslah memberi fokus terhadap kesedaran penduduk tempatan dan pelawat pantai di samping meningkatkan penglibatan mereka sama ada secara langsung atau tidak langsung.