Laporan Kaji Selidik Tanah Kawasan Wang Bintong dan Bukit Tong-Tong Bagi Penanaman Jati, Kapur dan Khaya, Negeri Perlis Indra Kayangan (FR 63)

Suhaimi Wan Chik et al.

RM5/USD5

21 pp

1994

Laporan ini membentangkan hasil kaji selidik di dua kawasan iaitu Bukit Tong-Tong dan tanah kerajaan Wang Bintong. Kajian ini adalah untuk penubuhan ladang hutan bagi pokok hutan jati (Tectona grandis), kapur (Dryobalanops aromatica) dan khaya (Khaya ivorensis).