Laporan Kaji Selidik Tanah Ladang Tasoh, Negeri Perlis Indra Kayangan (FR 63)

Mohd. Ghazali Hasan et al.

RM5/USD5

17 pp

1994

Laporan ini menbentangkan hasil kaji selidik ke atas tanah kawasan Ladang Tasoh untuk ditukar daripada tanaman getah kepada jati (Tectona grandis). Maklumat mengenai siri tanah dan taburannya diperoleh. Faktor penghad pertumbuhan pokok dijadikan panduan bagi mengenal pasti kesesuaian tanaman terhadap jenis tanah.