Potensi Industri Kecil Tanaman Enau (FR 60)

Abd. Razak Othman & Norini Haron

RM 5/USD 5

12 pp

1992

ISSN 0128-9640

 

Berdasarkan tinjauan ke atas perusahaan enau di Kuala Pilah dalam tahun 1986,

laporan ini mencadangkan satu projek printis tanaman serta industri enau yang

boleh dikendalikan sama ada oleh koperasi pekebun kecil mahupun individu. Projek

ini lumayan untuk diusahakan.