Memperkasakan Sistem Rantaian Industri Herba (FR117)

MF Nor Atiqah, Z Nur Fazreen, AR Rohana, Ab Ariff Fahmi, O Zahari & WK Intan Farah

RM7/USD5 (tidak termasuk pos)

42pp

2020

ISSN: 0128-9640

 

Penulisan ini adalah tentang industri herba yang mempunyai potensi besar dalam menjana ekonomi negara sekali gus menjadikan Malaysia mampu bersaing dengan negara luar sebagai pengeluar produk herba. Satu sistem dalam talian yang dinamai sistem HerbaXpress telah dibangunkan melalui Kajian Rantaian Nilai Industri Herba Terpilih di Semenanjung Malaysia (20142016). Sistem ini memaparkan direktori industri herba bagi memudahkan capaian pihak berkepentingan.