Industri buluh di Semenanjung Malaysia (FR 113)

Anwar UMK, Hamdan H., Mohd Farid M, Mohd Faizul MS & Muhammad Syamil K

RM20/USD14

28 pp

2019

ISSN 0128-9640

 

Tujuan penulisan ini adalah bagi memaparkan hasil kajian tentang penggunaan buluh sebagai bahan asas dalam industri kraftangan. Buluh juga sinonim dengan makanan tradisional seperti lemang yang menjadi makanan wajib semasa menyambut hari perayaan terutama Hari Raya Aidilfitri. Kini, buluh telah mengalami revolusi dari segi penggunaan dan produk yang dihasilkan.