STATUS PENGUSAHA PERABOT BUMIPUTERA DI SEMENANJUNG MALAYSIA (FR109)

AR Rohana & M. Noor Hazmira

 

RM8/USD8 (Tidak termasuk pos)

52 pp

2019

 

Kajian ini merupakan salah satu komponen di bawah Rancangan Malaysia ke-11 (RMK 11) Bahagian Inovasi & Komersialisasi FRIM yang dilaksanakan bersama ahli pasukan kerja Kementerian Kewangan (MOF) bagi mengetahui status semasa industri perabot bumiputera dan menyokong hasrat MOF untuk memperkasa usahawan bumiputera. Maklumat yang diperoleh daripada kajian ini boleh diguna pakai untuk penyediaan kertas cadangan hub perabot, memorandum jemaah menteri dan Program Pensijilan Produk Pensijilan Produk FRIM (FRIM-PCS).