Impak Sistem Pengurusan Kualiti Terhadap Produktiviti dan Budaya Kerja Warga FRIM (FR107)

S Suharti & AK Nik Azyyati

RM5/USD5

16 pp

2018

ISSN 0128-9640

 

Tujuan penulisan ini adalah bagi memaparkan hasil kajian maklum balas impak Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) terhadap produktiviti dan budaya kerja warga Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM). Sela masa 20072013 dan 20142016 dipilih dalam kajian ini berdasarkan perubahan sistem perekodan FRIM daripada sistem rekod Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) kepada Rekod Arkib Negara Malaysia (ANM) pada tahun 2014. Selain itu, penulisan ini juga dapat memberikan gambaran tahap amalan SPK di FRIM sejak dipersijilkan pada tahun 2007.