MENJEJAKI PENULISAN: 30 TAHUN PENERBITAN FRIM (19852015) (FR102)
MI Mohamad Zaki


RM17/USD10
76 pp
2015

Buku ini memaparkan pencapaian penyelidikan dan pembangunan FRIM dalam bidang perhutanan dan keluaran hutan serta industri yang berkaitan yang dihasilkan melalui penulisan dalam 30 tahun kewujudan FRIM.