SISTEM RANGKAIAN KOMPUTER FRIM (19942014) (FR101)

Nurul Hilal AT

 

RM7/USD7

28 pp

2015

ISSN 0128-9640

 

Buku ini merekodkan perkembangan sistem rangkaian komputer di FRIM dari ia mula-mula wujud pada tahun 1994 sehingga 2014. Aspek-aspek tentang keperluan dan kepentingan sistem rangkaian, perkembangan infrastruktur yang berkaitan, penilaian keupayaan teknologi berkaitan dan pemantauan sistem juga dibincangkan.