PRESTASI JOURNAL OF TROPICAL FOREST SCIENCE (FR100)

Sarifah KA

 

RM6/USD6

23 pp

2014

ISSN 0128-9640

 

Buku ini melaporkan data serta gambaran tentang penerbitan Journal of Tropical Forest Science (JTFS) yang merupakan satu-satunya jurnal terbitan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia. Buku ini memberi maklumat tentang pengaruh JTFS dalam penyebaran ilmu perhutanan dari segi faktor impaknya berbanding dengan jurnal lain. Trend penerimaan serta kualiti manuskrip daripada pengarang dan prestasi JTFS di dalam dan luar negara turut dibincangkan.